Handleiding

Uit Zeeuwpost
Ga naar:navigatie, zoeken

Transcriptie, vertaling, hertaling of context toevoegen

Bewerken-met-formulier.jpg

Transcriptie, vertaling of hertaling

1. Ga naar de homepage
2. Selecteer een brief of vul een gedeelte van de naam van de brief in bij het zoekveld: "search"
3. Klik op het onderdeel dat je wil transcriberen, vertalen, hertalen of van historische context wilt voorzien.
4. Klik in het bovenste menu op "bewerken met formulier"
5. Vul de transcriptie, vertaling of hertaling in of voeg een titel en beschrijving van de brief en historische context toe
6. Sluit af door te kiezen voor de status die van toepassing is.
7. Klik op: Pagina opslaan

Nieuwe briefcontext maken

Dit is bedoeld om achtergrondinformatie aan de brief toe te voegen en uitleg te geven aan hetgeen in de brief vermeld wordt. Hiertoe is het noodzakelijk eerst de titel van een briefcontext mee te geven. Dit kan refereren aan schrijver of ontvanger, maar ook aan een zin of passage uit de brief zelf. Belangrijk is dat context en brief aan elkaar gekoppeld worden. Ga hiervoor naar de link 'context'.

  • Open het tabblad 'bewerken met formulier' en geef vervolgens een titel aan de briefcontext mee in het veld 'titel' Het veld 'overkoepelende context' hoeft u niet in te vullen. Zorg ervoor dat de titel van een persoonsnaam, plaats of datum (of in ieder geval een jaartal) is voorzien.
  • In het veld 'Gekoppelde brieven' selecteert u de brief waar de context bij hoort.
  • Vermijd ten allen tijde een komma in de titel, omdat deze de zin en daarmee het bestand scheidt.
  • Bewaar de titelpagina met 'pagina opslaan.'

Indien u nu inhoudelijke briefcontext wilt toevoegen opent u de gewenste titel in 'context'

  • vervolgens kiest u voor 'bewerken met formulier' Nu opent de titel opnieuw.
  • onder de titelregel ziet u 'context' staan. Hieronder zit de button 'volgende toevoegen.' Indien u deze opent kunt u tekst toevoegen.

Achtergrondinformatie brief

Om de brieven in de toekomst zo goed mogelijk te ontsluiten en vindbaar te maken op het web voegen we achtergrondinformatie toe. Dit is het eerste briefveld, dat boven de envelop met de adressering van de brief is geplaatst. De inhoud daarvan kan pas gevuld worden nadat de complete brief is getranscribeerd. Immers informatie die gevraagd wordt over schrijver, geadresseerde, onderwerp, briefinhoud, plaats van herkomst en bestemming, data, etc. is dan pas bekend. Vragen waarop in de brief geen antwoord wordt gegeven (naar leeftijden kan gegokt worden) hoeven niet te worden ingevuld.

Bewerkingen afsluiten

Voordat u de bewerking afsluit heeft u de mogelijkheid de status van uw briefbewerking weer te geven. Boven het briefonderdeel dat u bewerkt ziet u het venster 'status' Deze kan op vier verschillende modussen ingevuld worden. Voor de vrijwilligers zijn alleen de eerste twee van belang: 'wordt verwerkt' (indien u er aan bezig bent, maar nog niet hebt afgerond) of 'klaar voor correctie' als het document kan worden nagezien.

Tips en trucs

Starten met transcriberen van teksten

Eenieder die een transcriptie maakt doet dat op de wijze waarop hij of zij het meest plezierig werkt. In de regel is dat –indien de pc dit toelaat- door met twee programma’s naast elkaar te werken. Aan de ene zijde de site met de foto van de brief, aan de andere zijde een tekstverwerker of de site met het werkveld voor de transcriptie. Tegelijk op foto en werkveld werken is binnen de site onmogelijk, omdat het een wiki-omgeving is. Daarnaast werkt het niet prettig om voortdurend op een scherm heen en weer te scrollen. Het meest plezierige werkt het daarom om ofwel vanuit print ofwel vanuit het scherm één of meerdere regels te kunnen lezen van de brief en daarvan eerst in een teksverwerkingsprogramma als word een transcriptie te maken. Of, indien u veel moeite heeft met de tekst, zelfs eerst op papier uit te schrijven en vervolgens over te zetten op word. Vandaar kunt u de tekst in één keer kopiëren en plakken in het werkveld. Voordeel van werken met word is uiteraard ook dat u een kopie voor uzelf heeft.

Afbeelding openen in een nieuw scherm

Nadat je op een onderdeel van een brief geklikt hebt, zie je de afbeelding. Wil je de afbeelding in een nieuw venster openen:
1. Ga met je muis op de afbeelding staan
2. Houd de shifttoets ingedrukt en klik op de afbeelding.

Afbeelding openen in een nieuw tabblad

Wil je de afbeelding in een nieuw tabblad openen:
1. Ga met je muis op de afbeelding staan
2. Houd de ctrl-toets ingedrukt en klik op de afbeelding.

Vergroten/verkleinen van de tekst

Om prettig te transcriberen is het soms nodig tekst te vergroten. Vergroten en verkleinen van de tekst kunt u door met Ctrl + en Ctrl - te werken. Ook kunt u van het tandwiel op de muis in combinatie met Ctrl. gebruik maken. Op een Mac doet u dit met het commando ⌘ + en –.

Het beginnen van een nieuwe regel in de werkvelden

Elke regel in een brief dient ook een regel in het werkveld te zijn. Voordat u een nieuwe regel begint moet echter twee maal return gegeven worden. Doet u dit niet dan zult u zien dat de regels in het leesveld achter elkaar weergegeven worden en dat is juist niet de bedoeling.

Zoekbalken

Search zoekbalk
De onderste zoekbalk van de homepage gebruikt u voor het semantisch doorzoeken van de inhoud van alle brieven (én ook de gehele site). Om in Zee(uw)post te werken moet dus altijd van de ‘search’ zoekbalk gebruik worden gemaakt omdat alleen die ontsluit op de inhoud van de brieven.

Noten

Tot nader bericht is het nog niet mogelijk noten te gebruiken. Er wordt aan gewerkt.

In de tekst van de wiki kunnen noten worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in de transcriptie in het geval een begrip als onbekend mag worden verondersteld, maar ook en vooral in het veld historische context, daar waar naar archivalia, literatuur of websites wordt verwezen. Daartoe wordt de noot direct na het bedoelde stuk tekst uitgeschreven waarbij deze wordt voorafgegaan en afgesloten met:
lopende tekst.<ref>tekst van noot</ref>.
Om de noot zichtbaar te maken dient onderaan het blad een kop ‘Noten’ te worden aangemaakt met daaronder de annotatieverwijzing die ervoor zorgt dat de noten uit de tekst worden opgehaald:
== Noten ==
<references />

Links

Een link aanmaken doet u door het url tussen vierkante haken te plaatsen en na het url een spatie en vervolgens een woord te plaatsen. Een link naar de website van de ZB maakt u bijvoorbeeld zo: [http://www.dezb.nl dezb.nl]. Dat ziet er zo uit: dezb.nl

Volglijst aanmaken

Volglijst.jpg

Indien u brieven niet steeds handmatig op wilt zoeken kunt u hiertoe een handige volglijst aanmaken waarop u alleen die brieven plaatst waarin u werkt. Daarin kunt u snel de juiste brief vinden. Ga hiertoe op de hoofdpagina van een bepaalde brief naar het sterretje rechts bovenin de toolbalk. Indien u hierop klikt wordt een link naar de pagina aangemaakt. U moet daarna alleen uw keuze nog bevestigen met OK. Hierna ziet u dat er een optie 'volglijst' in de bovenste regel is bijgekomen. Klik vervolgens hierop om uw eigen volglijst te zien.

Overleg functie

Overlegpagina.jpg

Heb je vragen ten aanzien van één bepaalde brief of een onderdeel daarvan? Gebruik dan de overlegfunctie. Deze opent u door binnen een briefelement het tabblad 'pagina' te wijzigen in 'overleg'. De tabbladen vindt u linksboven de pagina. Vergeet niet uw tekst af te sluiten door ook hier gebruik te maken van 'pagina opslaan.' Meer info over de overlegfunctie

N.b. in de bovenste regel van de pagina staat naast uw naam ook 'overleg.' Deze overleg tab dient niet gebruikt te worden omdat deze niet linkt met de transcriptiepagina.

Algemene vragen?

Voor overige vragen, stuur een e-mail naar: Johan Francke (projectleider) of Andrea van Boven (webredacteur)